สองสมัยซ้อน! คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ถอดสิทธิ์ ไอบา จัดมวยโอลิมปิก 2024

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ถอดสิทธิ์ ไอบา จัดมวยโอลิมปิก 2024

อัพเดทข่าวมวยไทย

มวยวันนี้ ประเด็นที่ สหพันธ์มวยสากลนานาชาติ หรือ ไอบา  ถูกเพิกถอนสิทธิ์จัดการแข่งขันโอลิมปิก 2020 ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น มวยวันนี้ เนื่องจากปัญหาภายในองค์กรด้านความเป็นธรรมเรื่องการตัดสินและคอรัปชั่นส่งผลให้ ไอบา ได้ดำเนินการปฏิรูปองค์กรอย่างหนักเพื่อกลับมาเป็นผู้จัดการแข่งขันโอลิมปิก 2024 อีกครั้งอย่างไรก็ตามสิ่งที่ ไอบา พยายามนั้นยังไม่เป็นผลเมื่อคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซี ได้ตัดสินใจเพิกถอนสิทธิ์ของ ไอบา ในการเป็นผู้จัดการแข่งขันมวยสากลในโอลิมปิก 2024 เนื่องจากยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการกำกับดูแลภายในองค์กร นี่จึงนับเป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกันที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลจะเป็นผู้จัดการแข่งขันมวยสากลเองโดยไม่มีสหพันธ์กีฬานานาชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง