อีกหนึ่งบทบาท! “บัวขาว” สอนมวยไทยทหารใหม่บรรยากาศสุดคึกคัก

บัวขาวสอนมวยไทยให้ทหารใหม่บรรยากาศสุดคึกคัก

ข่าวมวยโลกล่าสุด

มวยวันนี้ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 กองพลทหารราบที่ 4 และกองกำลังนเรศวร ได้ดำเนินการจัดการฝึกศิลปะป้องกันตัวให้กับกำลังพลของหน่วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในศิลปะป้องกันตัวให้กับกำลังพลซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของกองทัพบก มวยวันนี้ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ศิลปะป้องกันตัวของชาติไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตให้คงอยู่ต่อไป การดำเนินการฝึก หน่วยได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษ เมืองตาก เกียรติลานสาง ครูมวยไทย ทำหน้าที่ผู้ฝึกสอนไหว้ครูมวยไทย และ ร้อยโทสมบัติ บัญชาเมฆ  หรือ บัวขาว บัญชาเมฆ ยอดนักมวยขวัญใจชาวไทย ทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนแม่ไม้มวยไทยให้กับกำลังพลของหน่วย
กำลังพลที่เข้ารับการฝึกในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ กำลังพลชุดครูฝึกที่จะเป็นครูต้นแบบในการขยายผลการฝึกให้กับกำลังพลภายในหน่วยต่อไป และน้องๆทหารกองประจำการในหน่วยฝึกทหารใหม่เฉพาะหน้าที่ของแต่ละหน่วย ดำเนินการฝึกแบบแยกพื้นที่ในหลายจังหวัด ได้แก่ ตาก, นครสวรรค์, พิษณุโลก, เชียงใหม่, แม่ฮ่องสอน และ พะเยา แต่รวมการฝึกพร้อมกันด้วยระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ  มียอดกำลังพลเข้ารับการฝึกกว่า 3,150 นาย