Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

  1. คุกกี้ (Cookies): เว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องหลังเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้งาน เช่น ข้อมูลเวลาเข้าชมเว็บไซต์, ประวัติการเข้าสู่ระบบ, การเล่นเกมที่ต้องการ คุกกี้จะช่วยให้ประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ดียิ่งขึ้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกปิดใช้งานคุกกี้ได้หากต้องการ โดยปรับตั้งค่าบราวเซอร์ของตนตามต้องการ
  2. การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น: หากผู้ใช้งานเกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นผ่านลิงก์หรือปุ่มที่มีการให้บริการโดยบุคคลที่สาม ควรทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ boxingropesport.com จะไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบได้ในส่วนนี้ ควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเชื่อมต่อกับเพื่อทราบถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม
  3. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว: หากปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้เมื่อมีความจำเป็น ผู้ใช้งานควรตรวจสอบนโยบายอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงและปฏิบัติตามนโยบายปรับปรุงใหม่
  4. ความสัมพันธ์กับบุคคลที่สาม: เว็บ boxingropesport.com จะไม่รับผิดชอบในการประกาศหรือการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สาม กรุณาทราบว่านโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามอาจมีผลบังคับใช้กับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สาม
  5. การติดตามและโฆษณา: เว็บ boxingropesport.com ใช้เทคโนโลยีติดตามการใช้งานเพื่อปรับแต่งและส่งข้อมูลโฆษณาที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าการปิดการติดตามหรือการโฆษณาตามต้องการได้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ boxingropesport.com มุ่งเน้นในการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในการใช้บริการและส่งข้อมูลส่วนบุคคลในระบบของเว็บ boxingropesport.com